Hypotheken overzichtelijk

Wie een huis wil kopen, ontkomt er meestal niet aan om een hypotheek af te sluiten. De kosten voor een huis bedragen vaak enkele tonnen. Die kan niet iedereen zomaar opbrengen en daarom is er de hypotheek. Een hypotheek is in feite een lening om je woning te betalen. Gedurende de looptijd los je maandelijks een deel van de hypotheek af en betaal je rente over het openstaande bedrag. Omdat er meerdere hypotheken zijn, lichten we er hier een aantal toe.

Spaarhypotheek
De spaarhypotheek is een hypotheek die uit twee delen bestaat. Het gaat om een hypothecaire lening en een spaarverzekering. Wie een spaarhypotheek heeft, betaalt maandelijks aan twee rekeningen: één voor de lening, waarvoer rente betaald wordt en één voor de spaarrekening, waar het kapitaal opgebouwd wordt. Met het opgebouwde kapitaal wordt uiteindelijk, na zo’n dertig jaar, de hypotheek in één keer afgelost.

Beleggingshypotheek met beleggingen
De beleggingshypotheek met beleggingen betreft een levenshypotheek, waarbij naast de aflosvrije lening ook een kapitaalverzekering loopt . Vaak gaat het om een gemengde levensverzekering; dekking bij overlijden en bij leven. Daarin wordt gespaard voor een aflossing aan het einde van de looptijd van de lening, meestal dertig jaar. Het spaarvermogen in de verzekering wordt belegd in effecten. Dit gebeurt aan de hand van fondsen van de verzekeraar, zodat de beleggersrol van de geldnemer beperkt is tot het kiezen van de fondsen die de verzekeraar in de verzekering aanbiedt.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypothecaire lening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost. De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom, de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden.

Advies
Je hebt nu een klein beetje een beeld van enkele hypotheken. De komende weken zullen we nog meer hypotheken de revue laten passeren, zodat je een nog duidelijker beeld krijgt van wat de hypotheken kunnen doen. Ook raden we je aan om advies te vragen bij banken en hypotheekverstrekkers. Daar kunnen ze je het beste helpen bij het vinden van de juiste hypotheek.