Overzicht van leningen

Snel geld lenen is aan de orde van de dag, zeker nu we het middel internet tot onze beschikking hebben. Vanuit de luie stoel zijn leningen makkelijk met elkaar te vergelijken en in sommige gevallen ook online af te sluiten. Men leent steeds sneller, omdat de drempel naar banken en kredietverstrekkers een stuk lager is komen te liggen. Om die reden bieden wij hier een uitgebreid overzicht van enkele leningen aan. In de komende tijd zullen we enkele leningen, bekend en onbekend, naast elkaar leggen, om een onafhankelijk overzicht en informatie te kunnen bieden. In dit artikel behandelen we de volgende leningen:

Effectenkrediet
Het effectenkrediet is een lening die effecten als onderpand heeft. Dit is vrijwel vergelijkbaar aan een rekening-courantkrediet. De effecten worden aan de bank in onderpand gegeven, gedurende de looptijd van de lening. Zo wordt ook een pandovereenkomst getekend. Het maximum te lenen bedrag hangt af van een afgesproken maximum en van de dekkingswaarde van de effecten. Uiteraard kan die waarde stijgen of dalen. Zodra er sprake is van daling, zal de bank de cliënt vragen om op korte termijn geld bij te storten. Wanneer dat dit gebeurt, zal de bank de effecten beginnen te liquideren.

Voordeelkrediet
Wie een koopwoning heeft, kan een doorlopend krediet afsluiten tegen een lage rente. Dit wordt dan het voordeelkrediet genoemd, omdat de rente een stuk lager ligt. Dit geld kan gebruikt worden om aan het huis te besteden. Van tevoren wordt een maximum kredietsaldo afgesproken met de bank. Zo beschikt de lener over extra financiële middelen en de zekerheid dat er niet meer op genomen kan worden dan is afgesproken. Net als bij het doorlopend krediet kunnen afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen.

Annuïteitenlening
Bij een annuïteitenlening vinden de maandelijkse betaling van de rente en die van de aflossing plaats door middel van annuïteiten. Dat betekent dat periodiek steeds hetzelfde bedrag wordt betaald aan de bank of kredietverstrekker. Deze lening houdt zichzelf in evenwicht wat betalingen betreft, omdat de annuïteit een aflossingsdeel bevat. Daardoor daalt de periodieke verschuldigde rente, maar worden de aflossingen steeds groter.

Afsluiten
Een lening afsluiten kan in een muisklik geregeld zijn. Zoals je hebt kunnen lezen zijn er genoeg leningen. We adviseren je dan ook om op zoek te gaan naar een geschikte bank of leenverstrekker. Ga met deze mensen in gesprek en vraag alles wat je wil weten. Zij kunnen je advies op maat geven en ervoor zorgen dat je straks een goede lening hebt afgesloten.